Jakie komplikacje wiążą się z alloplastyka stawu ramiennego i odwróconą alloplastyką stawu ramiennego?

Incydentalność powikłań po alloplastyce stawu ramiennego wynosi około 10%. Wg. Sperlinga najczęściej są to złamania, infekcje, przednia/tylna niestabilność, uszkodzenie stożka , poluzowanie elementu panewkowego. Na 432 pacjentów 53 miało powikłania (12%) najczęściej bo aż 32% – naderwania stożka, złamania 24%, patologie splotu ramiennego 15% , infekcja, poluzowanie elementu panewki, krwiak, zerwanie głowy długiej bicepsa – 1%.
Incydentalność po protezie odwróconej wynosi od 15% do 50%. Według Zumsteina najczęstsze powikłania to wciskanie się elementu panewkowego we wcięcie łopatki 35% , niestabilność 5%, poluzowanie elementu panewki i infekcje 4% , złamanie łopatki i wyrostka barkowego 2%.

Sperling, J. W., Cofield, R. H., & Rowland, C. M. (2004). Minimum fifteen-year follow-up of Neer hemiarthroplasty and
total shoulder arthroplasty in patients aged fifty years or younger. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 13(6),
604–613.

Zumstein, M. A., Pinedo, M., Old, J., & Boileau, P. (2011). Problems, complications, reoperations, and revisions
in reverse total shoulder arthroplasties; a systematic review. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 20(4),
146–157.