Czy diagnostyka obrazowa pozwala na wykrycie TOS?


Niestety nie ma złotego standardu w wykrywaniu TOS. Zdjęcie RTG / MRI / TK są w stanie pokazać potencjale przyczyny ucisku np. żebro szyjne. Dopiero diagnostyka rozszerzona o USG dopplerowskie pozwala wykryć zmianę przepływu w naczyniach dając 92% czułości i 95% specyficzności .

Klaassen, Z., Sorenson, E., Tubbs, R. S., Arya, R., Meloy, P., Shah, R., … Loukas, M. (2014). Thoracic outlet syndrome: A
neurological and vascular disorder. Clinical Anatomy